Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 53, ngày 29/01/2021
Số ký hiệu văn bản 9/TB-VP
Ngày ban hành 01/02/2021
Ngày hiệu lực 01/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 53, ngày 29/01/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 9 TB_VP Kluan phien hop 53 (T1_2021)_chua up.pdf
Văn bản mới