Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 53, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 2/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 01/02/2021
Ngày hiệu lực 01/02/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 53, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Văn Cài
Tài liệu đính kèm 2 NQ_HDND phien hop thuong ky 53 (T1_2021)_chua up.pdf
Văn bản mới