Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 54, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 1/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 01/03/2021
Ngày hiệu lực 01/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 54, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Văn Cài
Tài liệu đính kèm 1 NQ_TTHDND phien hop thuong ky 54 (T2_2021).pdf
Văn bản mới