Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 55, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 3/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 55, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Văn Cài
Tài liệu đính kèm 3 NQ_TTHDND phien hop thuong ky 55 (T3_2021).pdf
Văn bản mới