Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 55, ngày 30/3/2021
Số ký hiệu văn bản 12/TB-VP
Ngày ban hành 30/03/2021
Ngày hiệu lực 30/03/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 55, ngày 30/3/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Nguyễn Chí Thức
Tài liệu đính kèm 12 TB_VP Kluan phien hop 55 (T3_2021).pdf
Văn bản mới