Kế hoạch Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2020
Số ký hiệu văn bản 120/KH-UBND
Ngày ban hành 21/05/2020
Ngày hiệu lực 21/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Phùng Khánh Toàn
Tài liệu đính kèm 120-ke_hoach_phong_chong_hivaids_n20200521092617812_signed.pdf
Văn bản mới