Kế hoạch Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020” năm 2020
Số ký hiệu văn bản 125/KH-UBND
Ngày ban hành 22/05/2020
Ngày hiệu lực 22/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020” năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng
Người ký duyệt Đinh Trọng Khôi
Tài liệu đính kèm 125-kh_thuc_hien_de_an_so_11_nam_220200522103403815_signed.pdf
125-nguon_von_chuong_trinh_muc_t20200522103417637_signed.pdf
125-2von_chuong_trinh_30a_-de_an_20200522103426794_signed.pdf
Văn bản mới