Thông báo Kết luận của đồng chí Đinh Trọng Khôi - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng NTM xã Nậm Chảy đến năm 2019; triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
Số ký hiệu văn bản 21/TB-UBND
Ngày ban hành 18/02/2020
Ngày hiệu lực 18/02/2020
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Đinh Trọng Khôi - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng NTM xã Nậm Chảy đến năm 2019; triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Nguyễn Đình Thức
Tài liệu đính kèm 21-tbkl_ntm_xa_nam_chay_1322020_220200218020513458_signed.pdf
Văn bản mới