Thông báo xã Lùng Vai về miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lùng Vai, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 50/TB-UBND
Ngày ban hành 27/03/2020
Ngày hiệu lực 27/03/2020
Trích yếu nội dung Thông báo xã Lùng Vai về miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lùng Vai, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 50-tb_xa_lung_vai_t3-2020_202003220200329082039741_signed.pdf
Văn bản mới