Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 44, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 7/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 28/04/2020
Ngày hiệu lực 28/04/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 44, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 7 NQ_TTHDND phien hop thu 44... 2020_chua up.pdf
7a. Phu luc kem theo 7NQ_HDND_Danh muc TTr thoa thuan... 2020.pdf
Văn bản mới