Tổng số: 154
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/NQ-TTHĐND 28/11/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 29, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 9
Tải về 0
14/NQ-TTHDND 09/11/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 28, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 24
Tải về 0
13/NQ-TTHDND 02/10/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 58
Tải về 2
12/NQ-TTHĐND 30/08/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 26, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 81
Tải về 2
30/NQ-TT.HĐND 03/08/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 25, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 98
Tải về 0
10/NQ-TT.HĐND 30/06/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 24, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 131
Tải về 1
8/NQ-TTHĐND 30/05/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 23, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 128
Tải về 0
7/NQ-TTHĐND 28/04/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 22, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 135
Tải về 4
6/NQ-TT.HĐND 31/03/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 21, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 121
Tải về 0
5/NQ-TTHDND 03/03/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 20, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 154
Tải về 1
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH