Tổng số: 145
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5/NQ-TTHDND 03/03/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 20, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 4
Tải về 0
4/NQ-TTHDND 06/02/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 19, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 23
Tải về 0
6/TB-VP 06/02/2023 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 19, ngày 02/02/2023
Lượt xem: 15
Tải về 0
1/TB-VP 04/01/2023 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 18, ngày 30/12/2022
Lượt xem: 23
Tải về 0
1/NQ-TTHĐND 04/01/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 18, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 21
Tải về 0
18/NQ-TTHĐND 05/12/2022 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 17, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 22
Tải về 2
69/TB-VP 05/12/2022 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 17, ngày 05/12/2022
Lượt xem: 13
Tải về 0
17/NQ-TTHĐND 09/11/2022 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 16, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 18
Tải về 0
61/TB-VP 07/11/2022 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 16, ngày 07/11/2022
Lượt xem: 39
Tải về 0
52/TB-VP 30/09/2022 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 15, ngày 27/9/2022
Lượt xem: 12
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH