Tổng số: 106
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4/NQ-TTHĐND 05/05/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 56, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
20/TB-VP 04/05/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 56, ngày 04/5/2021 Tải về
3/NQ-TTHĐND 31/03/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 55, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
12/TB-VP 30/03/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 55, ngày 30/3/2021 Tải về
11/TB-VP 01/03/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 54, ngày 01/3/2021 Tải về
1/NQ-TTHĐND 01/03/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 54, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
2/NQ-TTHĐND 01/02/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 53, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
9/TB-VP 01/02/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 53, ngày 29/01/2021 Tải về
01/TB-VP 04/01/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 52, ngày 31/12/2020 Tải về
27/NQ-TTHĐND 31/12/2020 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 52, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH