Tổng số: 126
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/TB-VP 29/04/2022 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 10, ngày 29/4/2022 Tải về
04/NQ-TTHĐND 29/04/2022 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 10, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
14/TB-VP 31/03/2022 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 9, ngày 29/3/2022 Tải về
03/NQ-TTHĐND 31/03/2022 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 9, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
9/TB-VP 03/03/2022 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 8, ngày 02/3/2022 Tải về
02/NQ-TTHĐND 03/03/2022 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 8, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
03/TB-VP 10/01/2022 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 7, ngày 07/01/2022 Tải về
01/NQ-TTHĐND 10/01/2022 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 7, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
39/TB-VP 03/12/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 6, ngày 02/12/2021 Tải về
32/NQ-TTHĐND 03/12/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 6, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH