Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 25, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 30/NQ-TT.HĐND
Ngày ban hành 03/08/2023
Ngày hiệu lực 03/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 25, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Văn Cài
Tài liệu đính kèm 30-nq_tthdnd-phien-hop-thuong-ky-25-02_8_2023-.pdf
Văn bản mới