Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 43, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 4/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 30/03/2020
Ngày hiệu lực 30/03/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 43, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 4 NQ_HDND phien hop thu 43... 2020_chua up.pdf
4a. Phu luc kem theo NQ phien hop 43_Danh muc TTr thoa thuan... 2020_ch.pdf
4b. Phu luc kem theo NQ phien hop 43_KH to chuc ky hop 13... 2020_chua.pdf
Văn bản mới